top of page

סאפ יוגה תל-אביב תקנון

תקנון זה מרכז עבורכם את מדיניות הפעילות שלנו:

 1. ההרשמה לשיעורים הינה מראש, ומתבצעת במערכת הניהול המקוונת דרך האתר או בתיאום מראש בטלפון.

 2. לצורך הרשמה נדרשים הפרטים: שם מלא, כתובת מייל וטלפון נייד.

 3. התשלום מתבצע בעת הזמנת השיעור ובכרטיס אשראי בלבד.

 4. ביטול שיעור (תקף לכל השיעורים והלקוחות):

  • חיוב מלא על ביטול בתוך פחות מ-48 שעות לפני השיעור.

  • חיוב מלא במקרה של אי הופעה לשיעור.

  • בהודעה עד 48 שעות מראש - החזר מלא בניכוי דמי ביטול.

  • דמי ביטול הם סכום מתוך סכום העסקה הכולל , שהעוסק רשאי שלא להשיב לצרכן אם הצרכן ביטל את העסקה.
   דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.

 5. שינוי מועד שיעור ללא חיוב: בהודעה עד 24 שעות מראש תקף לכל השיעורים וכל הלקוחות.

  • אין המועדון מתחייב לשנות מועד שיעור בבקשה פחות מ-24 שעות לפני המועד הקבוע.​

 6. שיעור שנרכש הינו אישי ואינו ניתן להעברה. ניתן למכור מנוי/כרטיסייה לצד שלישי עם הודעה בכתב למועדון על השינוי, ובכפוף לאישור המועדון.

 7. כרטיסייה/שובר Buyme הינם לשימוש אישי בלבד, ותוקפם למשך 12 חודשים ממועד רכישתה/מימושו.

  • על מנת לנצל את הכרטיסייה/שובר, יש לתאם עם המועדון הגעה לשיעור, על בסיס מקום פנוי במערכת השעות.​

 8. החזר חיוב כרטיסייה, החזר מלא יינתן במידה ולא נעשה שימוש בכרטיסייה ולא יאוחר מ-14 יום על פי חוק הגנת הצרכן.

 9. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את סוגי המינויים והכרטיסיות ואת מחירם בהתאם לשיקול דעתו.

 10. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מערכת השיעורים בהתאם לנסיבות, להוסיף/להוריד שיעורים לפי שיקול דעתו.

  • במקרה של תנאים סביבתיים לא מתאימים, המועדון רשאי לבטל שיעורים שנקבעו מראש (לעיתים בהתראה של מספר שעות). במקרה זה, המועדון ייתאם מחדש עם המתאמנים מועד מתאים בהקדם.

 11. המועדון שומר לעצמו את הזכות להחליף מדריך ו/או להביא מדריך מחליף לשיעורי המועדון במידת הצורך.

 12. מינימום 6 תלמידים לשיעור קבוצתי שאינו פרטי. במידה ולא נרשמו מספיק תלמידים לשיעור, המועדון רשאי לבטל שיעור או להזיזו למועד אחר בהתראה מראש של עד 3 שעות לפני השיעור.

 13. משך השיעור הינו 55 דק'.

 14. יש להגיע למועדון ולהתכונן לשיעור כ-30 דקות לפני זמן תחילת השיעור. לא תתאפשר כניסה לשיעור לאחר 10 דקות מתחילתו.

 15. מומלץ להשאיר את דברי הערך בבית, המועדון אינו אחראי על אובדן או גניבה של חפצים אישיים.

 16. להנהלת המועדון הזכות לצלם את הנעשה בזמן הפעילות לטובת תיעוד או יצירת תוכן שיווקי.

 17. המתאמן/ת מצהיר/ה כי אין במצבו/ה הבריאותי, פיזי והנפשי להגביל או למנוע ממנו/ממנה מלעסוק בפעילות גופנית ו/או ספורטיבית במסגרת החוגים השונים במועדון.

 18. המתאמן/ת מחויב להודיע להנהלת המועדון על כל שינוי במצבו הבריאותי ומצהיר/ה שבריאותו תקינה ומאפשרת לו/ה לבצע מאמצים גופניים במועדון ליוגה ברמות הקושי השונות של השיעורים.

 19. המתאמן/ת מצהיר/ה כי כל הפעילויות המבוצעות על ידו/ה במסגרת השיעורים השונים במועדון הינם על אחריותו/ה האישית והבלעדית ואין לו/ה ולא תהיה לו/ה כל תביעה או דרישה מסוג כל שהוא בגינה בעתיד והוא/היא פוטר/ת את המועדון מכל אחריות לנזק גוף ו/או נפש ו/או כל נזק אחר שעלול להיגרם לו/ה במסגרת הפעילות כאמור.

 20. הלקוח/ה מאשר/ת לשלוח לו/ה הודעות מסרונים והודעות מייל.

 21. סאפ יוגה תל-אביב שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון הנ"ל מעת לעת.

 

אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה

bottom of page